Biuletyn Informacji Publicznej


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej
www.bip.gov.pl
Herb Miasta Sieradza
BIP Miasta Sieradza
sieradz.tbd.uw.lodz.pl


   Strona główna > Pomoc socjalna > Wniosek

Wniosek
pomoc   statystyka   redakcja  


Akty Prawne


Dane Teleadresowe


Informacje samorządowe


Pomoc socjalna
Wniosek 


Ośrodek Informacyjno Edukacyjny 

WNIOSEK nr.......... / Z / ............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie zapomogi

Imię i Nazwisko osoby ........................................................................

Nr dowodu osobistego ..................................................................

PESEL .................................................... NIP......................................

Adres Urzędu Skarbowego.............................................................

Adres  zamieszkania ............................................................................

.................................................................................................................

Miejsce pracy.........................................................................................

uzasadnienie wniosku ..........................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

............................................................................

Data i podpis wnioskodawcy

Opinia Pełnomocnika Rady OIPiPZS / osoby współpracującej z wnioskodawcą

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

..................................................................................................................

podpis osoby współpracującej  .................................................

podpis pełnomocnika ................................................................

Załączniki:

1.      .............................................................................................

2.      .............................................................................................

3.      .............................................................................................

4.      .............................................................................................

 

 

 
 wersja do druku


Ostatnia modyfikacja
06-04-2007
Redaktor
MARCIN JUCHNER
Liczba odwiedzin tej strony
1128
Liczba odwiedzin strony glównej
18799

Copyright 2003 ASI & Urząd Miasta Sieradz